กิจกรรม Monday Health Alert

IMG_4047

สำนักงานเลขานุการจัดกิจกรรม Monday Health Alert  จัดขึ้นทุกๆวันจันทร์ ในเวลา 14.00น.  เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความกระฉับกระเฉง และกระตุ้นร่างกายให้เตรียมพร้อมกับการทำงานอย่างมีสมาธิ และลดปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานของบุคลากรสล.

โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา.

Both comments and pings are currently closed.

104 Responses to “กิจกรรม Monday Health Alert”

  1. goh พูดว่า:

    Almost fin ish >>> go again to the our aim HA HA

  2. goh พูดว่า:

    i hope this website will be finished soon. It is the first web we design in very short time to show. It’s a long plan for our unit.