Archive for มีนาคม 20th, 2012

กิจกรรม Monday Health Alert

IMG_4047

สำนักงานเลขานุการจัดกิจกรรม Monday Health Alert  จัดขึ้นทุกๆวันจันทร์ ในเวลา 14.00น.  เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความกระฉับกระเฉง และกระตุ้นร่างกายให้เตรียมพร้อมกับการทำงานอย่างมีสมาธิ และลดปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานของบุคลากรสล. โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา.