รายชื่อนิสิตภาคพิเศษที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา หากไม่พบให้รีบดำเนินการติดต่อที่ ห้องโครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) โดยด่วน  หากพ้นจากวันที่ 27 มีนาคม 2560  จะยืนยันรายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาตามที่ประกาศ     โครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ 17

Read more

รายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

>>  หากนิสิตตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบให้รีบดำเนินการติดต่อพี่สุชาดา ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  โดยด่วน หากพ้นจากวันที่ 17 มีนาคม 2560 จะยืนยันรายชื่อนิสิตที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ตามที่ประกาศ >>  สำหรับนิสิตที่ส่งใบคำร้องเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียนจาก Credit เป็น Audit ให้มาตามเรื่องที่หน่วยทะเบียนฯ ด้วยนะคะ

Read more

ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559

>> กำหนดการการแยกสังกัดสาขาวิชา >> หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชา >> การสังกัดสาขาวิชาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

รับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดประกาศ ระบบรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ click

Read more