ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการปฏิบัติธรรม ปี 60 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฎฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 สถานที่ : ณ วัดบรมสถล จ.กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์ บุคลากร

Read more

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79

กำหนดการ วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 06.45 น. พิธีบวงสรวง ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ

Read more