ตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

– อาจารย์/ บุคลากร เรียกดู ตารางสอบ/ คำสั่งกรรมการคุมสอบ  http://www.eng.ku.ac.th/engexam – นิสิต เรียกดู ตารางสอบ/ ตารางห้องสอบ http://www.eng.ku.ac.th/studentexam

Read more

ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) 09:30 – 09:40 นำเสนอรายงาน “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 50 ปีที่ผ่านมา” โดย รศ. ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

Read more

โครงการจัดบรรยายธรรมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดการ เวลา 07.45 น. บุคลากรพร้อมกันรับพระสงฆ์ที่เดินทางมาถึง เวลา 08.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ (คณะจัดเตรียม) เวลา 09.00 – 10.00

Read more

ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับป.ตรี อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 59

รับสมัครนิสิตระดับป.ตรีเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการสอบ TOEIC รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2559

Read more