ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้นำเยาวชนสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการ One Day Trip พาตัวและใจไปสร้างความดีร่วมกัน ครั้งที่ 8 ภายใต้กิจกรรม “คิดก่อนทิ้ง…รักษาสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

Download

Read more

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Download

Read more

คณะวนศาสตร์ มก. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ อาคารวนศาสตร์ 60 ปี ชั้น 1

Download

Read more

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์สู่การเรียนรู้ของนิสิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Read more

สำนักทะเบียน มก. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20

Download

Read more