แจ้งวันเวลา สถานที่การสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งวันเวลา สถานที่การสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอให้นิสิตนำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิต ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนขัดสนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2560

**ขอให้นิสิตนำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิต ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560**

Read more