ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เงินทุนจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ในวันที่ 16 พ.ค. 2561  (ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่นิสิตได้แจ้งไว้ที่โครงการฯ)   หมายเหตุ  หากนิสิตท่านใดยอดเงินไม่โอนเข้าบัญชี  กรุณาติดต่อที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) โดยด่วน!!

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ

ทุนที่ประกาศรับสมัคร 1. ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย https://goo.gl/CgkbV0 2. ทุนค่าเรียนป.โท เต็มจำนวนที่อังกฤษ https://goo.gl/cGjxEt 3. ทุนวิจัยที่ฝรั่งเศส https://goo.gl/YnA44a 4. ทุนค่าเรียนด้านกฏหมาย พร้อมเงินเดือนที่อังกฤษ https://goo.gl/ZnTq9G 5. The Fulbright ทุนให้ครูสอนภาษารุ่นใหม่ไป USA

Read more