ประกาศนิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) รับเงินค่าประกันสิทธิ์คืน

ขอให้นิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) ที่เข้าศึกษาใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) เพื่อขอรับเงินค่าประกันสิทธิ์คืนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เป็นต้นไป

Read more

ทุนการศึกษาประเภททำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาประเภททำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Click ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

Read more

ทุนการศึกษาประเภทขัดสน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาประเภทขัดสน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Click ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

นิสิตทั้ง 5 คน จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Read more

ประกาศ ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ)

ขอให้นิสิตตรวจสอบแผนการเรียนตาม Link ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ แผนการเรียนตามรายชื่อนิสิต แผนการเรียน A แผนการเรียน B     หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ โทร. 02-797-0924 , 02-797-0925 โครงการวิศวฯ

Read more