ตารางสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  >> click
  • ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   >> click

ตารางห้องสอบ 

สอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

>> ยกเลิก การสอบกลางภาคและปลายภาคประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560
      รายวิชา 01208411 หมู่ 1,250,450