ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

สอบกลางภาค

  • Download ไฟล์ PDF   >> click
  • Download ไฟล์ excel  >> click

สอบไล่

  • Download ไฟล์ PDF   >> click 
  • Download ไฟล์ excel  >> click