ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559  เงินทุนจะโอนเข้า บ/ช ธนาคาร

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เลขบัญชีตามที่นิสิตแจ้งไว้กับโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ)

 

หมายเหตุ  หากนิสิตท่านใดยอดเงินไม่โอนเข้าบัญชี  กรุณารีบติดต่อที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) โดยด่วน!!!

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

13 ก.พ. 2561

good-scholarship-2559