ประกาศทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560  เงินทุนจะโอนเข้า บ/ช ธนาคาร ในวันที่ 30 พ.ย. 2560 (เลขบัญชีตามที่นิสิตแจ้งไว้)

หากนิสิตท่านใดยอดเงินไม่โอนเข้าบัญชี  กรุณาติดต่อที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี)

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

28 พ.ย. 2560

scholarship2560