ประกาศทุนการศึกษา (โควตาช้างเผือก) นิสิตภาคพิเศษ รุ่นปี 57

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (โควตาช้างเผือก) รุ่นปี 57 มาติดต่อลงชื่อรับทุนได้ที่ห้อง

โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1  ชัั้น 1  (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โครงการฯ ภาคพิเศษ

28 ก.พ. 2560

scholarship-quotas-2559