วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79

กำหนดการ วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 06.45 น. พิธีบวงสรวง ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2560

Read more