ตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

– อาจารย์/ บุคลากร เรียกดู ตารางสอบ/ คำสั่งกรรมการคุมสอบ  http://www.eng.ku.ac.th/engexam – นิสิต เรียกดู ตารางสอบ/ ตารางห้องสอบ http://www.eng.ku.ac.th/studentexam

Read more