ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ

ทุนที่ประกาศรับสมัคร 1. ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย https://goo.gl/CgkbV0 2. ทุนค่าเรียนป.โท เต็มจำนวนที่อังกฤษ https://goo.gl/cGjxEt 3. ทุนวิจัยที่ฝรั่งเศส https://goo.gl/YnA44a 4. ทุนค่าเรียนด้านกฏหมาย พร้อมเงินเดือนที่อังกฤษ https://goo.gl/ZnTq9G 5. The Fulbright ทุนให้ครูสอนภาษารุ่นใหม่ไป USA

Read more