ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและสถานที่รายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศแก้ไขสถานที่รายงานตัวสำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย แก้ไข ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

Read more

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างมิตรภาพและภาวะความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมหญิง (WULF)

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2

Download

Read more

ประกาศมก. เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

Read more