กองกลาง มก. ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

Read more